24 may. 2015

SIO 2015 - Córdoba 1-3 de maio

SIO Córdoba 2015
Grazas á extraordinaria labor dos organizadores de SIO 2015 puidemos coñecer os distintos proxectos realizados e que se están a realizar nas distintas zonas da península ibérica, illas macaronésicas e mediterráneas. Foi todo un pracer pasar uns días estupendos na compañía de apaixonados amantes das libeliñas e observar algunhas especies como Onychogomphus costae en Córdoba ou Lestes macrostigma en Málaga.

Ansiosos de fotografar un Onychogomphus costae. Córdoba - Río Guadalquivir.
Macho téneral de Onychogomphus costae. Córdoba.

Macho de Onychogomphus costae. Córdoba.

Femia téneral de Onychogomphus costae.
Córdoba.
Lestes macrostigma macho. Laguna salgada Fuente de Piedra - Málaga.
Lestes macrostigma macho
Lestes macrostigma femia
Lestes macrostigma femia téneral

Platycnemis latipes
Sympetrum fonscolombii