24 jun. 2011

Libellula quadrimaculata

Especie fácil de recoñecer, pero nos exemplares adultos é difícil distinguir machos e femias, pois son moi parecidos, salvo que o macho ten no lateral dos segmentos do seu aplanado abdome unha fila de manchas amarelas, excepto no S9-S10 . Corpo marrón ou laranxa escuro e manchas marrón escuro na base das ás posteriores, con puntos marróns nos nodos de cada á.
Femia laranxa escuro cos 4 últimos segmentos abdominais negros, presentando a fila de manchas amarelas no lateral de todos os segmentos.


Fotos de Trevinca e Guitiriz

Libellula quadrimaculata macho

Libellula quadrimaculata femia

Libellula quadrimaculata

Libellula quadrimaculata despois da emerxencia ó lado da exuvia
Libros e guías de consulta:

Les Libellules de France, Belgique e Luxembourg. Grand et Boudot. Éditions Biotope. WWW.biotope.fr
Los Odonatos de Extremadura. A. sanchez García, J. Pérez Gordillo, E. Jiménez Díaz y C. Tovar Breña. Junta de Extremadura. ISBN: 978-84-606-4804-8
Field Guide to the dragonflies of Britain and Europe. K-D. B Dijkstra.British Wildlife. ISBN: 9780953139941