Odonatos de Galicia

Zygoptera - Cabaliños
Familia Lestidae - Gaiteiriños
Chalcolestes viridis - Gaiteiriño verdescente
Lestes barbarus - Gaiteiriño bérber
Lestes dryas -   Gaiteiriño dríade
Lestes sponsa - Gaiteiriño violáceo
Lestes virens - Gaiteiriño noivo
Sympecma fusca - Gaiteiriño de inverno
Familia Calopterygidae - Gaiteiros
Calopteryx haemorrhoidalis - Gaiteiro vermello
Calopteryx virgo - Gaiteiro azul
Calopteryx xanthostoma - Gaiteiro bicolor
Familia Epallagidae
Familia Platycnemididae - Patexas
Platycnemis acutipennis - Patexa rubia
Platycnemis latipes - Patexa branca
Familia Coenagrionidae - Donceliñas
Ceriagrion tenellum - Donceliña fina
Coenagrion mercuriale - Donceliña de Mercurio
Coenagrion puella - Donceliña pequena
Coenagrion scitulum - Donceliña grácil
Enallagma cyathigerum - Donceliña de copa
Erythromma lindenii - Donceliña de Linden
Erythromma viridulum - Donceliña de ollos vermellos
Ischnura elegans - Donceliña elegante
Ischnura graellsii - Donceliña de Graells
Ischnura pumilio - Donceliña anana
Pyrrhosoma nymphula - Donceliña vermella
Anisoptera - Libélulas
Familia Aeshnidae - Libeliñas e emperadores
Aeshna affinis - Libeliña afín
Aeshna cyanea - Libeliña de cu azul
Aeshna isoceles - Libeliña isósceles
Aeshna juncea - Libeliña brañega
Aeshna mixta - Libeliña de outomo
Anax ephippiger - Emperador peregrino
Anax imperator - Emperador grande
Anax parthenope - Emperador pequeno
Boyeria irene - Libeliña do luscofusco
Brachytron pratense - Libeliña peluda
Familia Gomphidae - Candís
Gomphus graslinii - Candil de Graslin
Gomphus pulchellus - Candil fermoso
Gomphus simillimus - Candil similar
Onychogomphus forcipatus - Candil tenazado
Onychogomphus uncatus - Candil curvado
Familia Cordulegastridae - Tizóns
Cordulegaster boltonii - Tizón de Bolton
Familia Incertae sedis - Esmeraldas
Oxygastra curtisii - Esmeralda de Curtis
Familia Macromiidae - Esmeraldas
Macromia splendens - Esmeralda espléndida
Familia Corduliidae - Esmeraldas
Familia Libellulidae - Libélulas e Lavacús
Crocothemis erythraea - Lavacú escarlata
Libellula depressa - Libélula azuleira
Libellula quadrimaculata - Libélula maculata
Orthetrum brunneum - Libélula mediterránea
Orthetrum cancellatum - Libélula de cu negro
Orthetrum coerulescens - Libélula celeste
Sympetrum flaveolum - Lavacú azafrán
Sympetrum fonscolombii - Lavacú de Fonscolombe
Sympetrum meridionale - Lavacú meridional
Sympetrum sanguineum - Lavacú sanguiño
Sympetrum striolatum - Lavacú estriado
Trithemis annulata - Lavacú violeta

Podedes consultar os nomes galegos para os odonatos neste artigo publicado na Chioglossa,
Nomes galegos para as libélulas (orde Odonata) da Península Ibérica