29 mar. 2011

Exercicio de simetría para 4º da ESO

"A simetría é determinante de moitas formas e moitos funcionamentos".

Neste exercicio proponse unha ficha de simetría axial, para realizar un debuxo dunha libeliña, atendendo a un eixe central para poder completar o debuxo simétrico ao proposto.

Para realizar esta proposta de simetría tomouse como modelo unha Aeshna da Guide to the Dragonflies of Britain and Europe de Klaas-Douwe B Dijkstra.

Tendo en conta as indicacións deste modelo, fíxose no programa Inkscape un gráfico vectorial de simetría dunha libeliña. Para os docentes interesados na ficha de traballo, aquí deixamos o enlace para descargala:

Exercicio de simetría axial.

Unha vez realizados os exercicios de simetría, os alumnos interesados poden recrear unha animación da libeliña nun programa sinxelo de edición de vídeo como o Movie Maker. Este é un exemplo elaborado por alumnos de 4º ESO:

5 mar. 2011

Lestes dryas (Kirby, 1890)

Presente en zonas de augas estancadas e con pouca profundidade, con presenza de vexetación acuática emerxente nos laterais.
De tamaño entre 35-40 mm. Coloración xeral verde metálica con partes azul pruinoso. Abdome con Pruiniscencia ó madurar en S1 e 2/3 do S2, e nos S9-10. Tamén en partes ventrais de S6 a S8.

Lestes dryas, macho. Pedrafita 2010

Lestes dryas, macho. Pedrafitia 2010

Lestes dryas, macho. Friol 2010


Lestes dryas, femia. Guitiriz

Lestes dryas, femia téneral. Guitiriz

Lestes dryas. Posta endofítica fora da auga.

Lestes dryas. Posta en tándem.


Libros e guías de consulta:

Les Libellules de France, Belgique e Luxembourg. Grand et Boudot. Éditions Biotope. WWW.biotope.fr
Los Odonatos de Extremadura. A. sanchez García, J. Pérez Gordillo, E. Jiménez Díaz y C. Tovar Breña. Junta de Extremadura. ISBN: 978-84-606-4804-8
Field Guide to the dragonflies of Britain and Europe. K-D. B Dijkstra.British Wildlife. ISBN: 9780953139941