29 mar. 2011

Exercicio de simetría para 4º da ESO

"A simetría é determinante de moitas formas e moitos funcionamentos".

Neste exercicio proponse unha ficha de simetría axial, para realizar un debuxo dunha libeliña, atendendo a un eixe central para poder completar o debuxo simétrico ao proposto.

Para realizar esta proposta de simetría tomouse como modelo unha Aeshna da Guide to the Dragonflies of Britain and Europe de Klaas-Douwe B Dijkstra.

Tendo en conta as indicacións deste modelo, fíxose no programa Inkscape un gráfico vectorial de simetría dunha libeliña. Para os docentes interesados na ficha de traballo, aquí deixamos o enlace para descargala:

Exercicio de simetría axial.

Unha vez realizados os exercicios de simetría, os alumnos interesados poden recrear unha animación da libeliña nun programa sinxelo de edición de vídeo como o Movie Maker. Este é un exemplo elaborado por alumnos de 4º ESO: