22 may. 2015

Gomphus pulchellus (Selys, 1840)

Gompphus de coloración máis esmorecida que os seus conxéneres. Franxa interpleural completa e ondulada. S8-9 con forma de mazo pouco destacable. Ollos azul esvaído.

Liñas torácicas finas e franxa interpleural completa e ondulada

Macho

Macho comendo

Macho

Apéndices do macho

Femia de Gomphus pulchellus con apetito voraz.
Detalle visible do lateral do tórax da franxa interpleural completa e ondulada.


Franxas do tórax
Femia téneral
Escama vulvaria da femia