27 jul. 2011

Platycnemis latipes (Rambur, 1842)

Patexa branca Platycnemis latipes

Os adultos oscilan entre os 33-37 mm. A súa coloración é moi clara, xeralmente branca con marcas ou manchas negro mate, algúns tons brancos dos machos tenden ó azulado e o das femias tende aos laranxas. O abdome branco dos machos ten nos segmentos S7 a S9 unhas liñas paralelas negras lonxitudinais. Machos con ollos azulados e femias cos ollos lixeiramente alaranxados. O máis característico desta especie son as tíbias das patas do 2º e 3º par, con forma máis dilatada e aplanada que as outras especies, e non posúen raia (teñen forma de pluma).
Podémola observar principalmente en ríos e regatos con augas correntes e ampla vexetación de ribeira. Tamén a podemos atopar nos prados que acompañan aos cursos do ríos.


Platycnemis latipes macho. Friol, Lugo.

Platycnemis latipes macho, Lugo.
Platycnemis latipes macho. Outeiro de Rei, Lugo.

Platycnemis latipes femia. Mondariz, Pontevedra.

Platycnemis latipes femia. Outeiro de Rei, Lugo.

Platycnemis latipes femia. Mondariz, Pontevedra.


Libros e guías de consulta:

Les Libellules de France, Belgique e Luxembourg. Grand et Boudot. Éditions Biotope. WWW.biotope.fr
Los Odonatos de Extremadura. A. sanchez García, J. Pérez Gordillo, E. Jiménez Díaz y C. Tovar Breña. Junta de Extremadura. ISBN: 978-84-606-4804-8
Field Guide to the dragonflies of Britain and Europe. K-D. B Dijkstra.British Wildlife. ISBN: 9780953139941