3 mar. 2014

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

É unha das Aeshna máis grandes. Os machos teñen os ollos azuis e as femias téñenos parduscos. Na fronte teñen unha grosa marca en forma de T. Bandas antehumerais amarelas estreitas e alongadas. O tórax é marrón escuro con dúas extensas bandas amarelas en cada lado que as veces presentan un ton azulado nos extremos superiores. Os machos presentan un estreitamento no abdome no S3.
En Galicia podémola observar nas zonas de montaña de Ancares, Macizo Central e Trevinca.

Cópula. Fotografía de Anxos Romeo en Trevinca

Macho. Tóraz e abdome. Fotografía de Martiño Cabana

Antehumerais e deseño da T na fronte. Fotografía de Martiño Cabana


Podedes atopar información sobre esta especie en Galicia neste artigo:
Primeras citas de Lestes sponsa y nuevas observaciones de Aeshna juncea (Odonata) en Galicia