27 oct. 2013

Coenagrion puella (Linnaeus, 1756)

Coenagrion puella ten unha cor xeral azul e negra. Ollos azuis coa zona superior negra.
A característica principal no macho é o debuxo no S2 en forma de U cuxa base non toca o anel entre S2 e S3. Ten liñas negras estendidas a ambos os dous lados do abdome dende S2 a S6. Apéndices anais separados e curvados cara a dentro.
Femia normalmente verde,  pro existe unha forma azul celeste.

Macho

Tándem
Posta en tándem

Posta en tándem

Tándem