9 feb. 2011

Anax imperator

Odonato de gran tamaño, cunha lonxitude entre os 66 e os 84 mm. Cunha envergadura das ás de ata 110 mm. Tórax de cor verde. Diante dos ollos no alto da fronte presenta un pentágono negro. Abdome azul cunha banda negra que se ensancha cara os costados. A femia ten unha coloración xeral máis verde coas bandas escuras máis anchas. Pode haber femias andromorfas (co abdome azul).

Fotos en Guitiriz. Agosto-Setembro 2010.


Anax imperator macho
Anax imperator macho
Femia androcroma. Guitiriz.

Foto A Mezquita. Ourense.

Femia androcroma.


Libros e guías de consulta:

Les Libellules de France, Belgique e Luxembourg. Grand et Boudot. Éditions Biotope. WWW.biotope.fr
Los Odonatos de Extremadura. A. sanchez García, J. Pérez Gordillo, E. Jiménez Díaz y C. Tovar Breña. Junta de Extremadura. ISBN: 978-84-606-4804-8
Field Guide to the dragonflies of Britain and Europe. K-D. B Dijkstra.British Wildlife. ISBN: 9780953139941